ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

THE OUTREACH PROJECT 3

Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα
στο Επίκεντρο Πολλαπλών Αφηγήσεων

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης:
“Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας/Open Social Net”

dimos
ΠΡΟΦΙΛ

Οι “Συνέργειες Πολιτισμού” ιδρύθηκαν το 2019, ως μια ανεξάρτητη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με όραμα μια κοινωνία αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας, οι “Συνέργειες Πολιτισμού” προωθούν τις αξίες μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας.

Οι συμμετοχικές ετήσιες εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις τέχνης και λόγου των Συνεργειών Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κώστα Θεωνά, σκοπό έχουν να αναπτύξουν ένα νέο διαδραστικό, ερευνητικό και δημιουργικό πεδίο για καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς και θεσμικά όργανα επιφορτισμένα με τον κοινωνικό σχεδιασμό και την πολιτισμική ανάπτυξη.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σε μια εποχή που εντείνονται οι προκλήσεις της κοινωνικής συμβίωσης, η αναγκαστική συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, με διαφορετικές εμπειρίες, βιώματα και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αποτελεί την αφορμή για φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας και διακρίσεων στην καθημερινή ζωή.

Οι “Συνέργειες Πολιτισμού” απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στους νέους με εκδηλώσεις ελεύθερης πρόσβασης για όλους, που προτάσσουν την αποδοχή, το σεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη της διαφορετικότητας. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών να αναδείξουν πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του θέση, από όπου μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, να αναπτύσσει την προσωπικότητά του στο μέγιστο και να συμβάλλει ισότιμα σε μια πιο ανθρώπινη και δημιουργική κοινωνία.

Με όχημα την υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι “Συνέργειες Πολιτισμού” συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας συνοχής. Με σπονδυλωτά φεστιβάλ, δημιουργικά εργαστήρια, εικαστικά, μουσικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα και ανοιχτές συζητήσεις, επιχειρούν να αποτελέσουν το ερέθισμα μιας πιο συνειδητής και ευαισθητοποιημένης προσέγγισης γύρω από καίρια κοινωνικά ζητήματα. Διευκολύνοντας δημιουργικές “συναντήσεις”, προσφέρουν επίσης την ευκαιρία επικοινωνίας και διάδρασης του κοινού́ με ανερχόμενους και καταξιωμένους δημιουργούς και έργα τέχνης.

Η ΟΜΑΔΑ – OI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο στοχευμένος σχεδιασμός δράσεων γύρω από φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα και η επιτυχημένη διοργάνωση των εκδηλώσεων αποτελούν το προϊόν μιας γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ιδρυτικής ομάδας των Συνεργειών Πολιτισμού κι ενός ευρέος δικτύου ειδικών επιστημόνων, επαγγελματιών και θεσμικών φορέων, εξειδικευμένων σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, στρατηγικής επικοινωνίας και κοινωνικών παρεμβάσεων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

THE OUTREACH PROJECT

THE PROJECT

Το “OUTREACH PROJECT αποτελεί μια πρόταση/πρόσκληση σε νέους ανερχόμενους συγγραφείς να δημιουργήσουν σύγχρονα θεατρικά έργα, τα οποία θα προβληθούν στο κοινό με τη μορφή θεατροποιημένων αναλογίων και εκδόσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται, μέσω της γραφής τους, να προάγουν την ετερότητα και την ποικιλομορφία ως θετική εμπειρία πολιτισμού και να επαναπροσδιορίσουν την αποδοχή της …

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress