ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

PHOTO GALLERY

THE OUTREACH PROJECT - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ :
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 6, 7, 8 & 13, 14, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ’22
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 26, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ’22

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 16 - 22 / 09 / 2020