ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σκύρου 4, Αθήνα , 113 61 Τηλέφωνο: 210 8846038 - 6977429017
Website: www.synergeies.org
E-mail: synergeies@gmail.com