ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΜΕ ΝΑΞΙΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Glypta2

Οι πολυθεματικές εκθέσεις εικαστικών συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραστατικών τεχνών αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και χαρακτήρα της τέχνης, ως βασικού πυλώνα ελευθερίας έκφρασης και δημιουργίας.
Υποστηρίζοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δράση, οι Συνέργειες Πολιτισμού δίνουν τη σκυτάλη αλλά και το έρεισμα σε ομάδες καλλιτεχνών να συνομιλήσουν με το κοινό, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές περιηγήσεις.

Στον Ελλαδικό χώρο όπως και σε όλες σχεδόν τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου,το μάρμαρο αποτελεί το κύριο υλικό της γλυπτικής. Στη Μεσογειακή παράδοση-από αρχαιοτάτων χρόνων- η χρήση του μαρμάρου στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη.

Η διοργάνωση της υπαίθριας έκθεσης γλυπτών με Ναξιακό Μάρμαρο, επιχειρεί να συνδέσει την πλούσια αρχαϊκή παράδοση της περιοχής με την σύγχρονη τέχνη και να θέσει τις βάσεις για ένα θεσμό που θα αποτελέσει πόλο έλξης δημιουργικών δυνάμεων στον χώρο της μαρμαρογλυπτικής.

Επιμέλεια- Παραγωγή: Κυκλαδία – Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Ταυτότητα Εκδήλωσης