ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Thetre1

Απώτερος στόχος του “OUTREACH PROJECT είναι να αναδείξει τις διαφορετικές, συχνά υποεκπροσωπούμενες, φωνές νέων συγγραφέων που προτάσσουν με τη γραφή τους  ζητήματα αυτοπροσδιορισμού που σχετίζονται με την έμφυλη ταυτότητα, τις σωματικές και ψυχολογικές προκλήσεις, την εθνοπολιτισμική προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις και την ισότητα των ευκαιριών.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία σε νέους συγγραφείς να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της συγγραφικής εξέλιξης των κειμένων τους σε δυναμικά έργα, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στη θεατρική πράξη, με βαθύτερες συναισθηματικές και νοητικές διεργασίες.  

Ταυτότητα Εκδήλωσης